ซีแซด 30-06
วินเชสเตอร์ 30-30
ปืนสั้น
คานเหวี่ยง 44-40
วินเชสเตอร์ 458
วินเชสเตอร์ 375
ปืนลูกหาบ
วินเชสเตอร ์ .270
มาลิน .22
เวเธอบี้ 300 แม็กนั่ม
บราวนิง A-5
มัลลิเคอร์ 30-06
FN 375
600ไนโตร
เวเธอร์บี้ 460
ซีแซด 375
โคลท์ .45
ริกบี้ 470
450 ไนโตร
เรมิงตัน 870