Home

แบบฝึกการจัดท่ายิงธนูขั้นพื้นฐาน
ความรู้เรื่องธนู
ชนิดของธนู
มือใหม่เลือกธนู
ธนู Compound
แบบฝึกท่ายิงธนู
การแข่งธนู 3D
Kyudo
[ปืนคลาสสิก] [คาวบอยและลูกทุ่งตะวันตก] [แก๊งค์ปืนลม] [เตาและตะเกียง] [ชมรมธนู]
001e

1. กางแขนข้างที่ใช้จับคันธนูออกไปข้างหน้า(ถนัดซ้ายใช้แขนขวา,
ถนัดขวาใช้แขนซ้าย) แล้วพลิกข้อมือขึ้น เหยียดแขนพอสบายแล้ว
lockอยู่กับที่อย่าเหยียดแขนจนสุดมากเกินไป

002e

2. ยกแขนขวา(หรือกลับกันหากถนัดซ้าย)ขึ้นมาทำท่าน้าวสายตามรูป
แล้วดึงศอกมาข้างหลังให้ระดับของศอกเป็นเส้นตรงกับแขนข้างที่จับคันธนู

003e

3. ดึงเข้ามาจนมือที่ใช้น้าวสายอยู่ระดับใต้คาง ส่งผ่านแรงดึงจากมือ แขน
และข้อศอก มาที่กล้ามเนื้อหลัง

004e

4. จากภาพเป็นฝึกการทดลองใช้กล้ามเนื้อหลังโดยใช้แขนข้างที่จับคันมาตรึงน้ำหนัก
แทนการดึงคันธนูจริง เพื่อให้ผู้ฝึกได้ศึกษาและหาจังหวะการเลือกใช้กล้ามเนื้อหลัง

005e

5. ภาพแสดงการจับคันธนูที่ถูกวิธี

006e

6. ภาพแสดงการจับคันธนูที่ถูกวิธีในกรณีที่ใช้ Slinger หรือสานคล้อง
นิ้ว/แขนกันคันธนูหล่น

007e

7. ลักษณะของการงอนิ้วเพื่อเกี่ยวสายธนู

 

009e

9. เกี่ยวสายธนูให้มีลักษณะที่ตรง อย่าบิดไปในทางใดทางหนึ่ง

 

010e

10. เมื่อใช้TAB หรือที่ป้องกันนิ้ว ตำแหน่งตรงเส้นประคือตำแหน่ง
ของนิ้วกลาง ให้ลงแรงเกี่ยว ณ ตำแหน่งนั้นมากที่สุด

 

011e

11. ดึงเข้ามาจนมือที่ใช้น้าวสายอยู่ระดับใต้คาง ส่งผ่านแรงดึงจากมือ แขน และข้อศอก มาที่กล้ามเนื้อหลังดึงศอก
มาข้างหลังให้ระดับของศอกเป็นเส้นตรงกับแขนข้างที่จับคันธนู

012e

12. จากภาพ ข้อผิดพลาดทั่วไปที่มักเกิดขึ้นกับผู้ฝึกหัด คือ ตำแหน่งของหัวไหล่และการน้าวไม่เป็นเส้นตรงระดับเดียว
กับแขนที่ใช้จับคัน

013e

13. ดึงเข้ามาจนมือที่ใช้น้าวสายอยู่ระดับใต้คาง สายธนูแตะปากและปลายจมูก

101e

ภาคสรุป
1. จัดท่ายืน โดยทั่วไปแล้วจะยืนคร่อมเส้นยิง ปลายเท้าขนาดกัน

102e

2. ยกคันขึ้นมาจัดระดับแขนทั้งสองข้าง

103e

3. น้าวสาย จัดปลายศอกขวาและแขนกับหัวไหล่ซ้ายให้ตรง

104e

4. เข้าAnchorที่ตำแหน่งใต้คาง สายแตะปากและจมูก

105e

5. ถ่ายน้ำหนักดึงไปที่หลัง

106e

6. เล็ง

107e

7. ปล่อยสาย

108e

8. Follow through อันนี้สำคัญมากๆเลยครับหากต้องการ
จะยิงให้ดี

ลองนำไปฝึกกันดูนะครับ ขอให้มีความสุขและสนุกกับการยิงธนูนะครับ
ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นนะครับ เมื่อพัฒนาเข้าสู่ระดับแข่งขันแล้วอาจมีการปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้
เข้ากับตัวผู้ยิงครับ แต่การปรับเปลี่ยนก็ยังคงจะมีพื้นฐานเดิมเป็นที่ตั้งอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในรูปตัวอย่างจะเห็นว่าตัวแบบ
นั้นมีการหลับตาข้างหนึ่งในขณะที่ทำการเล็ง หากเป็นระดับแข่งขันจะเปิดตาทั้งสองข้างเพื่อเล็งครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่อง
ของท่ายืนหากเป็นผู้เริ่มฝึกหัดจะให้เริ่มที่การยืนปลายเท้าทั้งสองข้างขนานกัน แต่หากเป็นระดับแข่งขันส่วนใหญ่จะนิยม
ท่ายืนแบบที่เรียกว่าOpen หรือการวางตำแหน่งให้ปลายเท้าข้างที่อยู่ด้านหน้าต่ำกว่าเท้าหลังครับ(ถนัดซ้าย=ขวาอยู่ต่ำ
กว่าซ้าย ถนัดขวา=ซ้ายอยู่ต่ำกว่าขวา)

HELL (blue) BOY
เด็กนรกหวานเย็น

คุยกันรอบกองไฟ

เซ็นสมุดเยี่ยม

สมัครสมาชิก Thailand Outdoor ฟรี

กรุณาใส่ email และคลิ๊ก submit
Powered by YourMailinglistProvider.com