สุดสองทวีป

นวยิยายอิงประวัติส่วนตัวของ นายยอด ดูปองท์
ชาวสยามคนเดียวที่ร่วมรบในสงครามกลางเมืองอเมริกัน

โดย จ่าน้อม ทหารหน้า

ตอนที่10 สามชาวสยาม

ตอนที่ 12 ดาบซามูไรไหมจีน

ทวีปที่ 2

ตอนที่ 13 กลับลุ่มเจ้าพระยา