“เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง เดือนสิบสองน้ำทรง เดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลง” เป็นคำที่คนโบราณกล่าวบรรยายธรรมชาติของฤดูน้ำหลากในที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของเรา

ฤดูน้ำหลากนี้นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันนี้ จากการสร้างเขื่อน, สร้างถนนขวางทางน้ำ ฯ ทำให้มีน้ำหลากท่วมทุ่งเหลืออยู่ไม่กี่ที่

กินกลางดินตอนพิเศษนี้เราจะพาคุณไปพบกับความอุดสมบูณ์ของท้องทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับ