ธนู Recurve ธนูมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันทุกระดับไปจนถึงโอลิมปิค

ธนู Recurve หรือธนูแบบโค้งกลับเป็นธนูแบบที่เห็นทั่วไปได้มากที่สุด มีการแข่งขันในทุกระดับ ผสมผสานความคลาสสิคของธนูเข้ากับวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้ความแม่นยำ

ศึกษาเรื่องธนู Recurve เพิ่มเติมได้ ที่หน้านี้

ธนู Compound ธนูที่แรง, เร็วและแม่นยำ

ธนู Compound หรือธนูทดกำลัง คือธนูที่นำระบบรอกเข้ามาช่วยให้สามารถยิงได้ง่ายขึ้น ธนูแบบนี้ให้ความเร็วสูง ยิงได้สนุก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมันในการยิงธนู

อ่านเรื่องของธนู Compound เพิ่มเติมได้ ที่หน้านี้

ธนู Traditional ความสนุกสนานที่ไร้พิธีรีตอง

ธนู Traditional ธนูแบบคลาสสิค ที่มีสเน่ห์และความสวยงามมาก ใช้การยิงด้วยความรู้สึกและสัญชาติญาณ

อ่านเรื่องของธนู Traditional เพิ่มเติมได้ ที่หน้านี้