เลือกเปลทั้ง 4 รุ่นของ Grand Trunk ดูรายละเอียดที่นี่เลยครับ
เปล Hoppa ดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ
เปล GrandTrunk SkeeterBeater XT ดูรายละเอียดที่นี่เลยครับ
เปล Slacker Hammock House จาก Thermarest ดูรายละเอียดที่นี่เลยครับ
เปล Hennessy Hammock ดูรายละเอียดที่นี่เลยครับ
เปล GrandTrunk Ultralight ดูรายละะอียดที่นี่เลยครับ
เปล Parachute จาก Grand Trunk ดูรายละเอียดที่นี่เลยครับ
เปล GrandTrunk Nano ดูรายละเอียดที่นี่ได้เลยครับ
มุ้ง GrandTrunk Mozzy 360 ดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ