Home

ภาค 3 การติดตั้งและใช้งาน GPS Garmin
GPS
GPS ปัจจัยที่หก
เลือกใช้จีพีเอส
ติดตั้งและใช้งาน GPS
[ปืนคลาสสิก] [คาวบอยและลูกทุ่งตะวันตก] [แก๊งค์ปืนลม] [เตาและตะเกียง] [ชมรมธนู]

กลับมาอีกครั้งครับในภาคสามของเรื่อง จีพีเอส  ปัจจัยที่หกของนักเดินทาง สำหรับตอนนี้ให้ชื่อว่า วีธีการติดตั้งและ
วิธีการใช้งานจีพีเอสการ์มิน ไม่ต้องอารัมภบทกันให้ยืดยาวเสียเวลา ขอเริ่มกันเลยนะครับ

การติดตั้งเครื่องรับจีพีเอสของการ์มินบนหน้าปัดรถยนต์จะใช้ฐานสามประเภท ประเภทแรกติดตั้งบนหน้าปัดรถโดย
ใช้แผ่นกาวให้มาสองชนิด ชนิดถาวรเป็นแผ่นพลาสติกบางสีดำและชนิดลอกออกได้เป็นแผ่นยางนิ่ม แนะนำว่าให้ใช้
เฉพาะรุ่นลอกออกได้ เพราะรุ่นถาวรมันถาวรจริงๆ หากมีความจำเป็นต้องถอดฐาน ผิวหน้าของหน้าปัดของคุณจะ
ลอกหลุดติดออกมาด้วย แผ่นยางชนิดติดชั่วคราวมั่นคงแข็งแรงเพียงพอครับ เพยาว์ศรีติดอยู่หน้ารถ ตากแดดตาก
ฝนมาหลายปียังคงอยู่ปกติสุขดี ถึงเวลาจำเป็นต้องลอกก็สามารถทำได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับฐานหรือหน้า
ปัดรถ

ฐานประเภทที่สองเป็นชนิดวางไว้บนหน้าปัด ฝรั่งเขาเรียกว่า Bean Bag คนไทยน่าจะเรียกว่าถุงทราย มันอยู่ได้โดย
อาศัยน้ำหนักที่กดลงบนผิวสัมผัสด้านใต้ฐานที่สาก ฐานชนิดนี้เหมาะสมกับรถที่มีหน้าปัดเรียบและขนานกับพื้นดิน
เท่านั้น เพราะมิฉะนั้นมันจะลื่นหล่น

ฐานประเภทที่สามติดบนกระจกโดยใช้ถ้วยยางสุญญากาศ เหมาะสำหรับเครื่องรับรุ่นเล็กน้ำหนักค่อนข้างเบาเช่น
รุ่นอนุกรม อีเทร็กซ์ (E-Trex Series) และรุ่นเควสท์ (Quest) หรือรถบางรุ่นที่องศากระจกหน้าเทลาดหรือหน้าปัดแคบ
ความสูงจากหน้าปัดถึงกระจกอาจไม่เพียงพอ

ไม่ว่าคุณจะใช้ฐานรุ่นไหน ขอเตือนให้คำนึงถึงทัศนวิสัยของคนขับและสำคัญที่สุดตำแหน่งติดตั้งของระบบถุงลม
นิรภัย คุณอาจพบว่ารถของคุณเมื่อติดตั้งเครื่องรับจีพีเอสบนหน้าปัดแล้วไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ ปัญหา
อาจไม่ได้เกิดจากจีพีเอสครับ แต่เป็นเพราะท่านเจ้าของไปติดฟิล์มกรองแสงบนกระจกด้านหน้า หรือรถบางรุ่นใช้
กระจกเคลือบสารกันความร้อนมาจากโรงงงาน องค์ประกอบของฟิล์มกรองแสงและสารที่ใช้จะมีผงโลหะ สัญญาณ
จากดาวเทียมไม่สามารถผ่านได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม ได้แก่เครื่องรับสัญญาณภาย
นอกรถยนต์ ซึ่งมีด้วยกันสองชนิด ชนิดแรกมีหัวรับสัญญาณฐานเป็นแม่เหล็ก ติดไว้บนหลังคารถ มีสายต่อเข้ากับ
เครื่องรับฯ อีกชนิดเป็นทั้งหัวรับสัญญาณ แบบเดียวกับชนิดแรกแต่มีระบบกระจายสัญญาณภายในรถที่เรียกว่า
Signal Re-Radiator ปลายสายสัญญาณจะไม่ต่อตรงเข้าเครื่องรับ แต่จะต่อเข้ากับหน่วยกระจายสัญญาณ เสมือน
คุณยืนถือเครื่องรับอยู่นอกรถ ข้อดีก็คือคุณสามารถใช้เครื่องรับฯรุ่นที่ไม่มีรูต่อสายภายนอก และสามารถใช้กับจีพีเอส
ได้หลายตัวพร้อมๆกัน นอกเหนือไปจากนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ยังช่วยเร่งสัญญาณดาวเทียม เพิ่มความแม่นยำและทำให้
สามารถรับสัญญาณได้แม้กระทั่งในพื้นที่อับ ข้อเสียคือราคาแพงกว่าเครื่องรับสัญญาณภายนอกธรรมดาและจำเป็น
ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากรถยนต์

วิธีการเปลี่ยนหน้าจอหลักของเครื่องรับจีพีเอสของการ์มินกระทำโดยกดปุ่มเมนู (Menu) ได้แก่ หน้าจอเมนูหลัก,
หน้าจอดาวเทียม หน้าจอข้อมูลการเดินทาง, แผนที่ , หน้าจอเข็มทิศ และหน้าจอความสูง จำนวนและประเภท
หน้าจอขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องรับฯ

วิธีการใช้งาน
ข้อมูลหลักในหน้าจอดาวเทียม (Satellite Page) ได้แก่ ตำแหน่งและจำนวนดาวเทียมปรากฎบนท้องฟ้าที่สามารถ
รับสัญญาณได้, สถานภาพการรับส่งสัญญาณและความแรงของสัญญาณดาวเทียม, พิกัด และความแม่นยำ สำหรับ
การ์มิน 2610 เนื่องจากหน้าจอกว้าง มีเนื้อที่บอกข้อมูลอื่นๆได้อีก เช่นวัน เวลา ความสูง ความเร็ว และสถานภาพ
ระบบ WAAS บนหน้าจอดาวเทียม จะมีวงกลมสองวง วงนอกคือขอบฟ้า วงในแสดงถึงส่วนฟ้าทำมุม 45 องศากับ
ตำแหน่งที่คุณยืนอยู่ หากคุณมิได้เดินทางไกลเกินกว่า 600 ไมล์ (965 กิโลเมตร) หรือไม่ได้ปิดเครื่องทอดทิ้งให้มัน
หว้าเหว่เป็นเวลานาน ข้อมูลเบื้องต้นของตำแหน่งดาวเทียมหรือ อัลมาแนค (Almanac) ซึ่งเก็บอยู่ในหน่วยความ
จำจะปรากฏขึ้นทันทีเมื่อคุณเปิดเครื่องรับฯ จากนั้นแท่งความแรงสัญญาณจะปรากฏบนตาราง เริ่มต้นแท่งจะโปร่ง
แสดงว่าเครื่องกำลังรับสัญญาณอีเฟเมอริส (Ephemeris) และจะกลายเป็นสีทึบเมื่อรับข้อมูลครบถ้วน หลังจากได้
รับข้อมูลดาวเทียม 3 ดวงขึ้นไป ค่าของพิกัดและความแม่นยำสองมิติจะปรากฏ หลังจากได้รับข้อมูลจากดาวดวงที่
4 เครื่องจะสามารถบอกตำแหน่ง 3 มิติ มิติที่ 3 คือความสูง ความแม่นยำหน่วยเป็นเมตรหรือฟุตตามค่าที่ตั้ง ความ
แม่นยำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งจีพีเอสได้รับสัญญาณจากดาวเทียมครบทุกดวง

GPS202

หน้าจอดาวเทียมบอกสถานภาพของการรับสัญญาณ จำนวนดาวเทียมที่เครื่องติดต่อได้
 และตำแหน่งของดาวเทียมบนฟ้า ตัวอย่างที่ปรากฏเป็นหน้าจอของจีพีเอส Street Pilot
เนื้อที่หน้าจอกว้างกว่าชนิด Outdoor บอกข้อมูลได้มากกว่าเช่น พิกัด, เวลา, ความแม่นยำ
ความสูง และความเร็ว สังเกตเครื่องรับสัญญาณครบจากดาวเทียมทุกดวง แท่งสัญญาณเป็นสีทึบ

gps1

จีพีเอส GPSMap 60 CS เป็นชนิด Outdoor เน้นความกระทัดรัด หน้าจอเล็กกว่ารุ่น
ติดตั้งในยานพาหนะบอกข้อมูลได้เพียงสถานภาพของการรับสัญญาณ จำนวนดาวเทียม
ที่เครื่องติดต่อได้ และตำแหน่งของดาวเทียมบนฟ้า สังเกตดาวเทียมดาวที่ 7 และ 28
กำลังส่งข้อมูล Ephemeris ให้กับเครื่องรับ แท่งสัญญาณโปร่ง

ผู้ฟังกลางห้องยกมือถาม แล้ว WAAS (เป็นระบบเพิ่มศักยภาพความแม่นยำของจีพีเอส ย่อมาจาก Wide Area
Augmentation System) ขึ้นมาบอกว่าไม่ได้ใช้ (Disabled) เราจะเปิดใช้ได้หรือเปล่า คำตอบก็คือ หากคุณอยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบันนี้ระบบ WAAS ยังใช้ไม่ได้ครับผม อ้าว...ไหงเป็นงั้น และถึงแม้ว่าคุณนำเครื่องไป
ใช้ที่ประเทศมะกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ระบบ WAAS ได้ทุกสถานที่ เพราะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา

หน้าจอเดินทาง (Trip Computer Page) จะเป็นตัวเลขล้วนๆครับ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และสิ่งแวดล้อม
ของคุณ อาทิ ความเร็วปัจจุบัน, ความเร็วโดยเฉลี่ย, ระยะเวลาตั้งแต่ออกเดินทาง, รวมระยะเวลาเคลื่อนที่, รวมระยะ
เวลาหยุดเคลื่อนที่, ระยะทางรวม ระยะทางแต่ละช่วงการเดินทาง รวมไปถึงความสูง และการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
เหล่านี้คุณสามารถเลือกเปลี่ยน หรือเลือกตั้งค่าเป็นศูนย์ (Reset) สำหรับบางค่าได้ครับ และหากคุณใช้ระบบนำร่อง
เครื่องสามารถบอกให้ทราบถึงประมาณการเวลาถึงที่หมาย คำนวณจากอัตราการเคลื่อนที่ของคุณ คุณสามารถนัด
กับผบ.ทบ.ได้ว่าคุณจะไปรับท่านอภิมหาภรรยาออกไปทานอาหารกี่โมง คุณนายเขาจะได้ไม่หงุดหงิด ยืนท้าวสะเอว
รอให้โอวาทคุณหน้าบ้าน

Odometer

ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลเดินทางของ StreetPilot 2610 เป็นตัวเลขล้วน ข้อมูลเช่น ระยะทางและ
ความเร็วสูงสุดสามารถปรับเป็นศูนย์ (Reset) ได้

หากคุณซื้อเครื่องการ์มินมาจากต่างประเทศ เขาจะบันทึกแผนที่โลกหลักที่เรียกว่า Base Map มาให้ เป็นแผนที่ลาย
เส้นอัตราส่วน 1:1,000,000 ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย แต่ข้อมูลจะหยาบมาก ขนาดถนนสายสำคัญในกรุงเทพฯ
เช่นรัชดาภิเษกยังไม่มี แต่หากคุณซื้อจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) หรือห้างร้านซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการ
แต่งตั้ง เขาจะติดตั้งแผนที่รุ่นล่าสุดของเขา เป็นแผนที่ลายเส้น (Vector Map) มีความละเอียดที่ 1:4,000-1:20,000
สามารถนำร่องได้

สำหรับท่านที่อุตสาห์เดินทางไปซื้อจีพีเอสมาจากต่างด้าว มีแค่ Base Map ตำแหน่งบนหน้าจอดูแล้วเหมือนยืนอยู่
กลางทะเลทรายแผนที่ประเทศไทยที่ให้มาดูราวกับว่ารวบรวมเมื่อสมัยพระเจ้าตากสินยังไม่ตีเมืองจันทบุรี อย่าเพิ่งหมด
หวังครับ คุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีเอสอาร์ไอ ยินดีติดตั้งแผนที่ประเทศไทยให้ในราคากันเอง
มิหนำซ้ำ หากแผนที่มีการปรับปรุง คุณยังมีสิทธิได้รับการ Upgrade แผนที่ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปีอีกด้วย สำหรับปี
48 เพิ่งจะเปลี่ยนจากรุ่น 6.0 มาเป็น 6.5 แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลมาอีกเพียบ

map02

หน้าจอแผนที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเกิน 3 ดวง พร้อมนำร่อง สังเกตสัญลักษณ์สามเหลี่ยม
หน้าจั่วแสดงตำแหน่งของเครื่องบนแผนที่ ตัวอย่างหน้าจอเป็นของรุ่น 2610

ติ๊ต่างว่าเครื่องรับจีพีเอสของคุณติดตั้งแผนที่ประเทศไทยของอีเอสอาร์ไอ หลังจากที่เครื่องรับสัญญาณได้เกินสามดวง
 บริเวณกึ่งกลางหน้าจอแผนที่จะปรากฏสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหน้าจั่วแสดงถึงตำแหน่งของเครื่องพร้อมกับแสดง "ส่วน
ของแผนที่" และ ตำแหน่งของคุณ ขนาดของแผนที่บนหน้าจอสามารถขยาย (Zoom) เพื่อดูรายละเอียด หรือถอยหลัง
(Unzoom) เมื่อต้องการดูในวงกว้าง

จีพีเอสของการ์มินรุ่น 60 ซีเอส, 76 ซีเอส , 2610 หรือ IQ3600 มีคุณสมบัติสามารถนำร่องได้โดยคุณกำหนดจุดหมาย
ที่คุณต้องการไปถึง เครื่องรับฯจะคำนวณเส้นทางโดยให้คุณเลือกใช้หลักการคำนวณซึ่งมีอยู่ 3 วิธี ใช้เวลาสั้นที่สุด
(Faster  Time), ใช้เส้นทางระยะสั้นที่สุด (Shorter Distance) และเส้นทางนอกถนน (Off  Road) ในข้อแรกเครื่อง
จะเลือกเส้นทางที่เป็นสายหลักหรือถนนขนาดใหญ่มีหลายช่องทางเช่น ทางด่วน, โทว์เวย์,มอเตอร์เวย์ และหลีกเลี่ยง
ซอก ตรอก ซอย ระยะทางอาจไกลกว่าแต่เนื่องจากถนนกว้าง คุณสามารถใช้ความเร็วได้สูงกว่า ข้อเลือกที่สอง จะ
เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด โดยไม่คำนึงถึงประเภทของถนนว่าจะเป็นตรอก, ซอย หรือแม้กระทั่งถนนลูกรัง ส่วนวิธีการ
ที่สาม Off Road จะนำร่องเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น ไปยังที่หมาย

Route Prefernce

วิธีการแสดงตำแหน่งหรือ Orientation บนแผนที่จะมีสองวิธีครับ หันขึ้นทิศเหนือตลอดเวลา (North Up) และหันไป
ยังทิศที่คุณเดินทาง (Track Up) วิธีการแรกเหมาะสมกับผู้ที่ใช้แผนที่บนกระดาษนำร่องเป็นประจำ หรือเดินทางด้วย
เท้า ใช้ร่วมกับเข็มทิศ วิธีแสดงตำแหน่งประเภท Track Up ยอดบนสัญลักษณ์บอกตำแหน่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะชี้
ด้านบนตลอดเวลา ในขณะที่แผนที่จะเคลื่อนที่ไปตามทิศที่คุณเดินทาง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้จีพีเอสเพราะจะไม่
หลงทิศ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนยานพาหนะสองล้อ เช่นจักรยาน และแมงกะไซต์

North Up

วิธีการแสดงตำแหน่งหรือ Orientation บนแผนที่จะมีสองวิธี หันขึ้นทิศเหนือตลอดเวลา (
North Up) สังเกตสัญลักษณ์ N และลูกศรชี้ขึ้นบนมุมบนซ้ายของหน้าจอแผนที่ เหมาะสม
กับผู้ที่ใช้แผนที่บนกระดาษนำร่องเป็นประจำ หรือเดินทางด้วยเท้า ใช้ร่วมกับเข็มทิศ

Track Up

Orientation บนแผนที่ประเภท Track Up ยอดบนสัญลักษณ์บอกตำแหน่งสามเหลี่ยมหน้า
จั่วจะชี้ด้านบนตลอดเวลา ในขณะที่แผนที่จะเคลื่อนที่ไปตามทิศที่คุณเดินทาง เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นใช้จีพีเอสเพราะจะไม่หลงทิศ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนจักรยานยนต์

หน้าจอแผนที่ จะมีข้อมูลที่สำคัญอยู่สามชนิด สถานที่น่าสนใจ (Points of Interest ย่อว่า POI) คือพิกัดของสถานที่
เช่นบ้าน โรงแรม, ปั๊มน้ำมัน, ร้านอาหาร, สถานีตำรวจ, ธนาคารและตู้เอทีเอ็ม จีพีเอสการ์มินที่จำหน่ายโดยบริษัท
อีเอสอาร์ไอ จะบันทึก POI ทั่วประเทศไทยมาให้คุณแล้ว แยกออกเป็นประเภทเช่น สถานีบริการ (Services), ที่พัก
(Lodging),   ร้านอาหาร (Restaurants) เครื่องแต่ละรุ่นอาจจัดกลุ่มไม่เหมือนกัน คุณค้นหาโดยกดปุ่ม Find สามารถ
เลือกเฉพาะสถานที่อยู่ในบริเวณตำแหน่งที่คุณอยู่, ให้ปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกในเครื่อง หรือหากทราบชื่อ คุณ
เพียงสะกดชื่อเพื่อหาตำแหน่งได้เช่นกัน

Waypoint เป็นจุดกำหนดที่คุณสร้างขึ้นเอง เช่น บ้านคุณ, คอนโดกิ๊ก, ร้านอาหาร, จุดนัดพบ และเนื่องจากคุณตั้ง
Waypoint ขึ้นเอง การ์มินจึงแยกหมวดออกจากจุดกำหนดที่ติดตั้งมากับเครื่องซึ่งมีจำนวนมากมายมหาสาร สำหรับ
สถานที่สำคัญหรือ ใช้เป็นประจำผมจะสร้าง Waypoint ขึ้นใหม่โดยใช้พิกัดจาก POI ที่มีอยู่แล้วในเครื่อง แต่ใช้ชื่อที่เรา
เข้าใจง่าย ตัวอย่าง คุณมีเพื่อนสาวชื่อ อ้อย อยู่ที่คอมโดชื่อแสนสุขใจ เมื่ออยู่ใกล้เธอ  กว่าจะสะกดบนหน้าจอ หาจาก
รายชื่อใน POI เจอพอดีหมดอารมณ์ สำหรับรุ่นใช้ภาษาไทยได้ คุณเพพียงสร้าง Waypoint ขึ้นใหม่ตั้งชื่อว่า "อ้อย"
สะดวกกว่ากันแยะ

การบันทึก Waypoint มีอีกสองวิธีคือ ใช้พิกัดปัจจุบัน เช่นคุณเข้าป่า ไปพบน้ำตก ก็กดปุ่ม Mark จีพีเอสจะสร้าง
Waypoint ให้คุณโดยอัตโนมัติ อีกวิธีคือคุณระบุพิกัด ติ๊ต่างคุณนัดพบเพื่อนที่มีจีพีเอสยืนรอคุณอยู่ที่ศาลาริมทาง
หรือที่บ้านเขาอยู่ในซอยลึกลับซับซ้อน แทนที่จะให้เขาบอกเส้นทาง ว่าอยู่ในซอยวกวน เขตวังน้ำขัง เลี้ยวซ้าย 5 ครั้ง
เลี้ยวขวาอีก 2 ที นับจากบ้านรั้วสีน้ำตาลไป 6 หลังถึงที่หมาย ก็ให้เขาบอกพิกัดตำแหน่งที่เขาอยู่ คุณเพียงสร้าง
Waypoint ตามพิกัดนี้ขึ้นมา แล้วก็ให้เครื่องฯนำร่องพาคุณไปยังจุดหมาย สบายใจเฉิบ

ข้อมูลบนหน้าจอแผนที่ชนิดที่สองคือ รอยเท้า (Track) ปรากฏเป็นเส้นประ นี่คือการบันทึกพิกัดเป็นระยะๆ และนำ
"จุด" เหล่านี้มาลากเป็นเส้น เสมือนเป็นปูมการเดินทางของคุณ  วิธีการเก็บ "จุด" รอยเท้ามีอยู่ 3 วิธี ค่ามาตรฐานจะ
เป็นระบบอัตโนมัติ อีกสองวิธีคือ เก็บตามระยะเวลา และเก็บตามระยะทาง หากคุณเดินเท้าหรือจักรยาน หรือในเมือง
ที่รถติด เก็บข้อมูลตามระยะทาง ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 10 เมตรต่อครั้ง จะประหยัดเนื้อที่หน่วยความจำมากที่สุด ใน
ขณะที่การเดินทางด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์หรือมอไซต์ ระบบอัตโนมัติ จะเหมาะสมที่สุด ในขณะที่เก็บด้วย
เวลาจะเหมาะสมกับการเดินทางต่อเนื่องไม่หยุดพักเป็นเวลานาน

อ้อ พอถึงจุดหมาย นั่งพัก เที่ยวกินกันพออิ่มหนำสำราญ นอนค้างอ้างแรม ต้องการกลับทางเดียวกับที่มา จีพีเอสการ์มิน
มีระบบ TracBack บางรุ่นเรียกว่า Return to Start ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นได้ เส้นทางขากลับอาจไม่ใช่ถนนเส้นเดียว
กับขาไป เช่นกรณีถนนขาไปเดินรถทางเดียว หรือเป็นถนนมีเกาะกั้นกลาง แผนที่สามารถแยกความแตกต่าง และ
สามารถพาคุณใช้เส้นทางที่ถูกต้องได้ ไม่ใช่ให้คุณขับรถย้อนศร

ในขณะที่ Track คือ รอยเท้า หรือประวัติการเดินทางของเรา Route คือเส้นทางที่เราวางแผนจะเดินทาง จีพีเอส การ์มิน
รุ่นจอสีทุกรุ่น เช่น 2610, IQ3600 และ 60 ซีเอส จะบันทึกแผนที่ของบริษัทอีเอสอาร์ไอมีคุณสมบัติสามารถนำร่องได้
ระบบคำนวณเส้นทางจะทำงานก็ต่อเมื่อเครื่องรับจีพีเอสรับสัญญาณจากดาวเทียม สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันได้
อย่างน้อย 2 มิติ หลังจากนั้นเราใช้ปุ่ม Find เพื่อเลือกจุดหมาย คือ  Waypoint ซึ่งเราสร้างขึ้นเอง หรือ Point of Interest
คือสถานที่ซึ่งถูกบันทึกในเครื่องอยู่แล้ว

จากนั้นเลือกคำสั่ง Goto เครื่องจะทำการคำนวณเส้นทางตามกฎที่คุณระบุว่าให้คำนวณตามคำอธิบายเบื้องต้น เมื่อขั้น
ตอนการคำนวณเป็นผลสำเร็จ จีพีเอสจะนำร่องโดยปรากฏเป็นเส้นทางสีชมพู (ค่ามาตรฐาน) ทับเส้นถนนที่เครื่องแนะ
นำให้ใช้ พร้อมกันนั้นจะปรากฏคำสั่งแนะนำเส้นทางบนหน้าจอ

Find
Goto
Find Recent

ตัวอย่างหน้าจอหาจุดหมาย กำหนดโดยกดปุ่ม Find เลือก
สถานที่จากรายชื่อ แล้วเลือกคำสั่ง Go To เพื่อเริ่มนำร่อง
หากเลือกจุดหมายจากรายการ Point of Interest ที่บันทึก
มาพร้อมกับแผนที่จะมีรายละเอียดที่อยู่

หากเป็นรุ่นที่พูดได้ เช่น Quest, Street Pilot 2610, Street Pilot 2650 (เหมือนกับ 2610 ยังกับแพะ ต่างกันตรงที่
2650 มีระบบ Dead Reckoning เท่านั้น รายละเอียดอ่านได้จากบทความ จีพีเอส ภาคสอง เลือกใช้จีพีเอสตามวิถี
ชีวิต ครับ), หรือ IQ 3600 จะมีเสียงไพเราะทั้งภาษาไทยและต่างด้าว เลือกได้ตามใจชอบบอกเส้นทางให้กับคุณ แต่
ถ้าคุณใช้รุ่น Outdoor เช่น GPSMap 60 CS หรือ 76 CS มันเป็นใบ้พูดไม่ได้ แต่ส่งเสียงปิ๊ปแทนคำพูด ทุกครั้งที่เขา
ต้องการสื่อสารกับคุณ ก่อนถึงทางร่วม ทางแยก เครื่องจะมีเสียงเตือนว่าให้ชิดซ้าย ชิดขวา หรือเลี้ยว

Turn Preview

เส้นทางที่เครื่องแนะนำเป็นสีชมพู พร้อมกับแสดงคำสั่ง หากเป็นรุ่น Street
Pilot หรือ IQ3600 จะมีเสียงบอกแนะนำเส้นทางด้วย

ต้องยอมรับว่าถนนบ้านเราบางเส้นไม่ได้มาตรฐาน หรือเส้นทางที่เครื่องรับจีพีเอสแนะนำอาจไม่เหมาะสม ตอนแรก
ดูดีเพราะเป็นถนนใหญ่ พอไปถึงที่ไหนได้ รถกลับติดเป็นตังเมขนาดลงไปซื้อหมูปิ้งข้างถนน กินจนหมดจราจรยังไม่
เขยื้อน หางแถวยาวเหยียดสุดสายตา ถนนกลายเป็นที่จอดรถสาธารณะ หรือแม้กระทั่งเราเอง บางคราขับเพลินจนเลย
จุดเลี้ยว จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางไปจากที่กำหนดแรกเริ่ม คราวนี้ทำอย่างไรล่ะ  จีพีเอสการ์มินค่อนข้างฉลาดครับ
พอพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของคุณไม่อยู่บนเส้นทางที่แนะนำ สักพักเครื่องจะส่งเสียงให้รู้ว่าคุณออกนอกเส้นทาง ถ้าตั้ง
เครื่องให้พูดภาษาอังกฤษจะบอกว่า "Off Route" เป็นภาษาไทยจะพูดว่า "ออกนอกเส้นทาง ระบบจะทำการคำนวณเส้น
ทางใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ "Recalculating" หรือ "กำลังคำนวณเส้นทางใหม่" โดยคุณไม่ต้องกดปุ่มให้คำสั่งเพิ่มเติม

Calculating

ก่อนจะเริ่มนำร่อง เครื่องจะคำนวณเส้นทาง ระยะเวลาการคำนวณขึ้นอยู่กับ
ระยะทางระหว่างตำแหน่งปัจจุบันกับจุดหมาย

สมาชิกแมงกะไซต์ มนุษย์มดง่ามเยี่ยงผม นั่งแถวหน้ายกมือพร้อมถามว่า ก็บ้านเราไม่อนุญาตให้จักรยานยนต์ขึ้น
ทางด่วน ยังงี้จีพีเอสต้องคำนวณเปลี่ยนเส้นทางใหม่ตลอดเลยเหรอ...

ไม่ต้องครับ เพราะคุณสามารถระบุให้กับเครื่องได้ว่า รถของคุณเป็นยานพาหนะประเภทไหน และยังสามารถกำหนด
กติกาได้ด้วยว่าไม่ต้องการใช้ถนนประเภทไหน เช่น ถ้าคุณขี่ยานพาหนะสองล้อ ต้องหลีกเลี่ยงตระกูลทางพิเศษที่เสีย
เงินค่าผ่าน ที่เรียกว่า Toll Roads หรือหากรถคุณเป็นแมงกะไซค์ขนาดน้องชายคนโตของรถตุ๊กตุ๊ก เช่น BMW K1200LT
น้ำหนักรวมคนขี่ร่วมครึ่งตันเหมือนของผม หรือจักรยานยนต์ยักษ์ Honda Gold Wing GL1800 อาจต้องระบุกับเครื่อง
จีพีเอสด้วยว่าให้หลีกเลี่ยง U-Turn เพราะเลี้ยวทีใช้พื้นที่พอๆกับรถหกล้อ ขี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ยังไม่เหนี่อยเท่ากับ
กลับรถบนถนนลาดพร้าวตอนห้าโมงเย็น

เครื่องรับจีพีเอสการ์มินทุกเครื่องติดตั้งเข็มทิศ รุ่น 2610 และ 2650 จะใช้สัญญาณจากดาวเทียมสถานเดียว เหมาะ
สำหรับการเคลื่อนที่ความเร็วสูงเช่น รถและจักรยานยนต์ ในขณะที่การ์มินชนิด Outdoor จะใช้ทั้งดาวเทียม และระบบ
เข็มทิศอิเลคโทรนิค คำนวณจากสนามแม่เหล็กของโลก เหมือนกับเข็มทิศทั่วไป ซึ่งแม่นยำกว่าหากเคลื่อนที่ช้าหรือ
หยุดนิ่ง หลังจากใช้ความเร็วเกินกว่าที่ตั้งไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนด เครื่องรับฯจะเปลี่ยนไปรับข้อมูลทิศทาง
จากดาวเทียม

compass

หน้าจอเข็มทิศ มีเฉพาะในจีพีเอสชนิด Outdoor เช่น
60 CS หรือรุ่นอนุกรม E-Trex เท่านั้น เป็นทั้งเข็มทิศ
อิเลคโทรนิค คำนวณจากสนามแม่เหล็กโลกและใช้ข้อ
มูลจากดาวเทียม

หน้าจอเข็มทิศจะมีเฉพาะรุ่น Outdoor มีรูปหน้าปัดเข็มทิศ พร้อมลูกศรชี้ทิศทางที่คุณหันเครื่อง พร้อมกับข้อมูลตัวเลข
คุณสามารถเลือกได้ วิธีการใช้คล้ายกับเข็มทิศทั่วไป คุณยกเครื่องรับขึ้นที่ระดับสายตา ใช้เส้นกึ่งกลางเครื่องเล็งไปที่
เป้าหมาย สำหรับเครื่อง GPSMap 60 CS ที่หน้าจอเข็มทิศ กดปุ่ม Menu เลือก Sight 'N Go แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อ
กำหนดเป้าหมาย และเลือกคำสั่ง Set Course แล้วกด Enter อีกครั้ง เครื่องก็จะพร้อมนำร่องคุณไปยังจุดหมาย

การนำร่องโดยใช้เข็มทิศอิเลคโทรนิคทำได้สองวิธี Bearing Pointer เป็นระบบลูกศรชี้ "ทิศทาง" ไปสู่จุดหมาย เหมาะ
สมกับเส้นทางบนภาคพื้นดิน เช่น ในป่าที่มีสิ่งกีดขวางหรือผ่านบางพื้นที่ที่ต้องลดเลี้ยวหลีกเลื่ยง ในระบบนี้ ลูกศรจะ
ชี้ตำแหน่ง 12 นาฬิกาหากมุ่งหน้าสู่จุดหมาย ระหว่างการเดินทางคุณอาจต้องเลี่ยงหนองน้ำ ขุนเขา หรือที่ดินส่วนบุคคล
ลูกศรจะหมุนด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้คุณหันกลับเข้าหาทิศที่ถูก คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางให้ลูกศรกลับมาอยู่ตำแหน่งชี้ขึ้น

วิธีที่สองได้แก่ระบบลูกศรชี้ "เส้นทาง" (Course Pointer) จะเหมาะสมสำหรับการเดินทางที่ต้องใช้เส้นทางที่กำหนด
และเดินทางเป็นเส้นตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่นนำร่องทางทะเล ผ่านช่องแคบหรือหินโสโครก กึ่งกลางหน้าปัดเข็มทิศ
จะมีเส้นไข่ปลา หลังจากที่คุณเล็งเครื่องรับจีพีเอสและกำหนดจุดหมาย เครื่องจะถือว่าเส้นตรงจากตำแหน่งที่คุณอยู่
ไปยังเป้าหมาย เป็นเส้นทางเดียวที่ถูกต้อง เบี่ยงเบนหักหลบแล้วหันกลับเข้าหาจุดหมายเหมือนกับระบบ Bearing
Pointer ไม่ได้ หากการเดินทางของคุณถูกต้องตรงจุดหมาย เส้นไข่ปลาที่ว่านี้จะอยู่ในระนาบตั้ง หากเบี่ยงเบนไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง เส้นไข่ปลาจะเอียงไปในทิศทางนั้น พร้อมกับปรากฏตัวเลขด้านบนแสดงองศาที่คุณเบี่ยงเบน

หน้าจอความสูงเป็นอีกคุณสมบัติของเครื่องรับจีพีเอสการ์มินชนิด Outdoor เช่น GPSMap 60 CS เนื้อที่บนจอกว่า 3
ใน 4 จะใช้เป็นส่วนแสดงผลในลักษณะกราฟ จีพีเอสขนิดนี้มีอุปกรณ์วัดความกดดัน หรือ Barometer ใช้วัดความกด
ดันบรรยากาศรอบตัว (Ambient Pressure), วัดความสูง (Elevation) พร้อมกับคำนวณความกดดันของบรรยากาศที่
ระดับน้ำทะเล ณ ตำแหน่งที่คุณอยู่ คุณสามารถนำข้อมูลเช่นความกดอากาศ หรือความสูงมาแสดงผลเป็นกราฟ เพื่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงต่อระยะเวลา หรือต่อระยะทางได้อีกด้วย

หากคุณเลือกให้เครื่องแสดงข้อมูลกราฟความสูงต่อระยะทาง คุณสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงความสูงตลอดเส้นทาง
หรือหากคุณอยู่กับที่กราฟการเปลี่ยนแปลงของ Ambient Pressure สามารถทำให้คุณพยากรณ์สภาพอากาศได้ว่าจะมี
พายุฝนเข้า หรือฟ้าจะโปร่งใส (ความกดอากาศลดหรือเพิ่ม) เท่ากับคุณมีสถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่ติดตัวไปด้วย

Altitude
pressure

หน้าจอความสูง ข้อมูลตัวเลขสามารถเปลี่ยนประเภทได้ตามต้องการ
กราฟสามารถเลือก Plot ต่อระยะทาง หรือต่อระยะเวลา

หน้อจอความสูงสามารถแสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
เลื่อนเส้นเล็งสีแดงเพื่อหาความกดดันตามเวลาที่บันทึก

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับระบบจีพีเอส คงไม่หนีประเด็นความแม่นยำ หลายครั้งที่เรายืนอยู่ที่เดียวกัน ต่างเพียงแค่วัน
และเวลา แต่คุณภาพสัญญาณจากดาวเทียมซึ่งส่งผลสู่ความแม่นยำผิดกันราวกับอยู่คนละที่ หรือบางครั้งเราไปเที่ยว
ปรากฎว่า Track ของเราหลุดออกนอกถนน ทั้งๆที่ฟ้าใสแจ๋ว ไม่มีเมฆซักก้อน ทำให้เราๆท่านๆชักสงสัยว่า สักยะภาพ
ของเครื่องและความแม่นยำของแผนที่ที่ผู้ขายคุยนักหนาว่าเลิศนั้น ความจริงเป็นฉันใด

เครื่องรับจีพีเอสปัจจุบันสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้พร้อมๆกันครั้งละ 12 ดวง ในสภาพบนโลกที่สมบูรณ์ ท้องฟ้า
ไม่มีเมฆมาบดบัง, รอบข้างไม่มีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือคุณยืนอยู่บนยอดเขาที่สามารถเห็นขอบฟ้าได้รอบตัว ใน
สภาวะเช่นนี้เครื่องจีพีเอสน่าจะสามารถให้ค่าพิกัดที่ความแม่นยำสูงสุด ตามคุณสมบัติจำเพาะที่ระบุในคู่มือ คือ <15
เมตร หลายครั้งที่ผมขับรถออกจากจังหวัด เครื่องรับจีพีเอสผม ทั้งรุ่น Street Pilot 2610 และ GPSMap 60 CS ให้
ความแม่นยำได้ถึง 6 เมตร ในบางครั้ง ณ สถานที่เดียวกัน ต่างแต่เวลาจะจีพีเอสรับสัญญาณให้ความแม่นยำได้เพียง
10-15 เมตร

มนุษย์เทคนิคใช้คำว่า Dilution of Precision หรือ DOP หมายถึงความเจือจางของความแม่นยำ เกิดขึ้นจากองค์
ประกอบหลายประการ ปัจจัยที่ชัดเจนที่สุดคือจำนวนดาวเทียมที่เราสามารถรับสัญญาณได้ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบ
ได้จากหน้าจอดาวเทียม ในบางกรณี องค์ประกอบนี้เราพอควบคุมได้ หากคุณยืนอยู่ในพื้นที่ปกคลุมได้ด้วยต้นไม้
หรือตึกราม เดินขยับไปสักนิด ให้เห็นฟ้ามากขึ้น ก็น่าจะเพิ่มความแม่นยำได้

ดาวเทียมจีพีเอส แต่ละดวงจะโคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงแต่คนละ
เวลาจะอยู่กับคนละที่ ข้อมูลพิกัดและความสูงคำนวณโดยใช้ความแตกต่างของ "ข้อมูล" เวลาที่ส่งมาจากดาวเทียม
เปรียบเทียบ "เวลา" จริงที่อยู่ในเครื่อง ดังนั้นตำแหน่งและระยะห่างของดาวแต่ละดวง (Satellite Geometry) จะมี
ผลต่อความแม่นยำ  ยิ่งห่างกันมากเท่าใด ยิ่งเพิ่มความแม่นยำ ตำระระบุไว้ว่าระยะห่างเหมาะสมที่สุดคือประมาณ
120 องศา พูดง่ายว่าตำแหน่งดาวเทียมที่ดีที่สุดจะอยู่รอบขอบฟ้า ห่างกันคนละมุม

กรณีที่เราขับรถผ่านหุบเขา มีต้นไม้ปกคลุมข้างทาง จะเกิดอาการที่เรียกว่า Multipath Signal สัญญาณที่เครื่องจีพีเอส
ได้รับ ไม่ได้มาโดยตรงจากดาวเทียม แต่ทว่าเป็นสัญญาณที่กระทบกับวัตถุรอบข้าง ทำให้ "เวลา" ที่ได้รับผิดพลาดจาก
ความเป็นจริง จากประสพการณ์เพยาว์ศรี ส่วนใหญ่อาการนี้เกิดขณะคุณขับรถเข้าโค้งบนถนนเลียบเขา Track
ตำแหน่งของคุณที่ปรากฏบนหน้าจอจะหลุดออกนอกถนน

สภาพบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก (Ionosphere and troposphere delays) ถึงแม้ว่าอาจไม่มีผลต่อจำนวนดาวเทียมที่
เครื่องจีพีเอสสามารถรับสัญญาณได้ แต่จะมีผลต่อ "เวลา" ที่สัญญาณเดินทาง ทำให้สัญญาณเดินทางช้ากว่าความ
เป็นจริง ผลก็คือความแม่นยำลดถอย

องค์ประกอบอีกประการที่มีผลต่อความแม่นยำ แต่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราก็คือความผิดพลาดของข้อมูล
จากดาวเทียม ที่เรียกว่า Orbital Error หรือ Ephemeris Errors ดาวเทียมเองนั่นแหละส่งสัญญาณผิดมาให้เรา ก็พี่
เล่นส่งขยะมาแล้วความแม่นยำจะเหลือได้ไง จริงแมะ

ติดตามภาคต่อไป MapSource Thailand  โปรแกรมบริหารข้อมูลจีพีเอสบนเครื่องพีซี สุดยอดแผนที่ สำหรับประเทศไทย,
โดยคนไทย และเพื่อคนไทย ซึ่งเรากำลังจะมีโอกาสเป็นเจ้าของในอนาคตอันใกล้นี้ ครับผม

"เพยาว์ศรี"
krirk@thailandoutdoor.com

คุยกันรอบกองไฟ

เซ็นสมุดเยี่ยม

สมัครสมาชิก Thailand Outdoor ฟรี

กรุณาใส่ email และคลิ๊ก submit
Powered by YourMailinglistProvider.com